Uitvaartverzorging Van den Driessche
9500 Geraardsbergen
Astridlaan 77,
24/24

Formaliteiten – Wie te verwittigen bij een overlijden?

1. Familie, vrienden, naasten, …

2. Notaris
Is er een testament of niet? Voor zover er niemand een testament vindt of voorlegt, doet u best beroep op een notaris naar keuze om dit uit te zoeken.
Een notaris heeft immers toegang tot het CRT (centraal register van testamenten).
De notaris of vrederechter kan u een verklaring van erfrecht of een akte van bekendheid bezorgen om de eventuele tegoeden te deblokkeren.

Sta stil bij de vraag of u de erfenis aanvaardt of niet? Bij schulden weigert u best, zo hoeft u hiervoor niet op te draaien.
Bij twijfel aanvaardt u de erfenis onder voorbehoud.

De aangifte van een nalatenschap dient u te regelen binnen een bepaalde periode (5 maanden), lees er alles over op de volgende site van de overheid.

Complexe nalatenschappen vragen een gespecialiseerde aanpak, contacteer dan ook een gespecialiseerd jurist (advocaat).

3. Bank
Om de rekeningen te laten deblokkeren bezorgt u de voornoemde verklaring of de voornoemde akte. Meer informatie vindt u op de website van het
ministerie van financiën.

4. Verzekering(en)
Neem zo snel mogelijk contact op met de makelaar of evt. rechtstreeks met de desbtreffende verzekeringsmaatschappijen.
Denk hierbij zeker aan de pensioensverzekering, levensverzekering, schuldsaldoverzekering, … .

5. Autoverzekering en inschrijving van het voertuig (DIV)

6. Abonnementen, …
Vergeet zeker niet de nodige abonnementen, lidmaatschappen, kredietkaarten, enz. verder stop te zetten.

7. (Overlevings-) Pensioen
U kan hiervoor terecht bij:
• Rijksdient voor Pensioenen
• Pensioendienst voor de overheidssector
• Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der zelfstandigen

8. Kinderbijslagfonds

9. Ziekenfonds

10. Huurcontract

11. Boekhouder
       Indien de overledene een zelfstandige activiteit had, verwittig dan ook de boekhouder ervan.